paralelný výpočet MPI

Školský projekt z predmetu paralelné a distribuované výpočty.

Úlohou bolo vytvoriť program, ktorý zrealizuje výpočet objemu nad obdĺžnikovou oblasťou roviny (x1,y1,x2,y2) pod plochou opísanou funkciou f(x,y).

Vstupnými parametrami bola funkcia zadefinovaná podľa pravidie syntaktického analyzátora, integračný krok a definícia obdĺžnikovej oblasti.
Program má server aj klient rozhranie (master/worker). Obidve strany komunikuju prostredníctvom lokálnej alebo internetovej siete.
Klient strana sa pripája na server zadaním IP adresy a portu a čaká na prijem čiastkových úloh.
Úlohou server strany je odoslať čiastkové úlohy rovnomerne všetkým klientom a následne čakať na ich výsledky. Po prijatí správ od klientov sa čiastkové výsledky sčítajú do výsledného objemu.

Komentáre
Pridať komentár
Meno: 
Overovací kód: 

captcha
Text komentára: